Největší doba rozkvětu chovu ovcí u nás spadá do období 1765 až 1870 a je nazývaná dobou "zlatého rouna". V této době se na dnešním území ČR chovalo okolo 2 mil. ovcí, což je desetinásobek dnešního stavu.
 
Ovce chováme pro produkci mléka, vlny, kůže a masa. V poslední době často jako takzvané živé sekačky trávy.
 
Ovce lze chovat na méně úrodných a členitých pastvinách v drsnějších klimatických podmínkách.
 
Jsou nenáročné a oddolné, stačí jim pastva, čistá voda a přístřešek.
 
chov ovcí suffolk a charollais

chov ovcí suffolk a charollais

Prodej mláďat

mláďata momentálně nejsou k dispozici

Blog / Novinky

Inzerce