Rekonstrukce bytu Praha

Rekonstrukce bytu Praha - Odborné úkoly, které má provádět projektový manažer architekta (generální koordinátor architekta) (není vyčerpávající):

 • úplné zmapování potřeb a možností stavebníka (klienta) při osobních konzultacích;
 • během přípravné fáze: dohled nad sestavením zadání, stavebního programu, předběžných odhadů nákladů;
 • přispívání k výběru vhodného staveniště a zkoumání vhodnosti staveniště pro stavbu;
 • podílení se na sestavení plánovacího programu, provádění odborných posudků, osobních konzultací, jednání;
 • dohled nad projekčními pracemi ve všech fázích návrhu, návrh-posudek, design-pozorování z povolání, vedení pravidelných souvisejících konzultací a jednání s těmi, kdo se podílejí na návrhu;
 • vlastnit potřebná oprávnění, provádět veřejně prospěšné konzultace, zajišťovat odborný dozor a zastupování stavebníka (objednatele) při získávání povolení;
 • příprava plánové dokumentace pro stavební povolení, příprava stavebních (technických realizačních) plánů;
 • dohled nad sestavením zadávací dokumentace po výběru optimální struktury soutěže dodavatele;
 • provádění předkvalifikačního řízení, získávání nabídek od dodavatelů staveb, vedení výběrových řízení na dodavatele;
 • přezkoumání nabídek dodavatele zhotovitele stavby, sestavení podkladu pro přípravu rozhodnutí podpořeného odborným hodnocením pro výběr nejsprávnější nabídky/nabídek zhotovitele;
 • vedení cenových jednání, která mohou být nezbytná, aniž by došlo ke snížení profesionálních standardů a kvality;
 • revize a připomínkování návrhů smluv dodavatele;
 • účast na finalizaci smluv, které budou uzavřeny s vítězným dodavatelem/dodavateli stavby;
 • disponovat potřebnými oprávněními, příslušnými úředními a specializovanými úřady a jejich správou, přípravou a organizací kontrol úředních a specializovaných úřadů,
 • v realizační fázi koordinace, technický (odborný) a ekonomický (finanční) dozor a průběžné sledování činnosti generálních dodavatelů stavebnictví, stavebních odborných dodavatelů;
 • plnění dokumentačních úkolů, např.: pravidelná příprava fotodokumentace zaznamenávající aktuální stav;
 • pravidelné sledování rozmístění a provozu různých stavebních, stavebních a instalačních prací, koordinace různých odborných činností, kontrola včasnosti stavby, dodržování harmonogramů, dohled nad dílčími dokončeními a finální dokončení.

  Rekonstrukce bytu

  Více o nás na našich stránkách https://slaga.cz/

   

chov ovcí suffolk a charollais

Prodej mláďat

mláďata momentálně nejsou k dispozici

Blog / Novinky

Inzerce